Каскадна плазмафільтрація

З метою корекції гіперхолестеринемії  ми застосовуємо методи реоферезу у хворих на ішемічну хворобу серця, при вираженому атеросклерозі, збільшенні концентрації Лп(а), гіперфібриногенемії з гіперв´язкістю, а також протипоказанням до холестеринзнижуючої терапії або ускладнень при їх застосуванні.

Каскадна плазмафільтрація (КПФ) за своєю ефективністю є одним з найбільш значущиих методів реоферезу завдяки визнаній лікарською спільнотою ефективністю. Каскадна плазмафільтрація – найсучасніший метод реоферезу, що застосовується при лікуванні ряду складних захворювань, серед яких системний атеросклероз та різні види дисліпідемій.

Клінічний ефект процедур каскадної плазмафільтрації зумовлений безпосереднім видаленням з крові та тканин патогенних елементів (атерогенних ліпопротеїдів низької та дуже низької щільності, Лп(а) та ін.)

Показаннями до проведення процедур КПФ є:
• Гомозиготна форма спадкової гіперхолестеринемії (абсолютні показання)
• Гетерозиготна форма спадкової гіперхолестеринемії
• Комбінована гіперліпідемія з перевагою факторів наведених нижче.
• Наявність ІХС та підвищеного рівня Лп(а)
• Недостатній ефект або неможливість прийому гіполіпідемічної терапії
• Порушення ліпідного обміну у пацієнтів, що перенесли ангіопластику
• Виражена гіперв´язкість при загостренні ІХС

Крім того, каскадна плазмафільтрація з успіхом застосовується в комплексній терапії подагри, метаболічного синдрому (синдрому інсулінорезистентності), порушення ліпідного обміну у хворих цукровим діабетом 2 типу, гострої та підгострої нейросенсорної туговухості, порушення кровообігу в диску зорового нерву, при атеросклерозі шийних судин, периферичному атеросклерозі, старечій та діабетичній ретинопатії, діабетичній стопі, невиношуванні вагітності та ін..


© КМЦС, 2008-2014. Центр Серця - діагностика (коронарографія) і лікування (стенокардія, гіпертонія, протезування клапана, стентування коронарних артерій, шунтування судин серця).

Создание сайта студия