Кафедра
Жаринов
Завідувач кафедри
+38(044) 291-61-30

Олег Йосипович Жарінов

КЛІНІЧНА БАЗА КАФЕДРИ

На базі ДУ «Інститут серця МОЗ України» (до 2013 року – КМКЛ «Київський міський центр серця») працює кафедра функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

На цій клінічній базі постійно працюють такі викладачі:

  • член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Тодуров Борис Михайлович,
  • професор Жарінов Олег Йосипович,
  • доценти: Куць Віктор Олександрович, Єпанчинцева Ольга Анатоліївна, Ткаченко Лілія Олександрівна, Вережнікова Ганна Петрівна,
  • асистенти: Мохначова Наталія Олександрівна, Васильєва Наталія Юріївна, Понич Наталія Вікторівна,
  • клінічні ординатори кафедри.

Співробітники кафедри працюють у клініко-діагностичному відділенні Інституту серця, здійснюють навантажувальні проби, трансторакальну і черезстравохідну ехокардіографію, добове моніторування ЕКГ і артеріального тиску, тощо. Викладачі кафедри виконують значну консультативну роботу у відділенні лікування порушень серцевого ритму та інших відділеннях Інституту серця.

Важливою складовою співпраці кафедри та клінічної бази є регулярне проведення науково-практичних конференцій з аритмій серця, тромбозів та емболій, серцевої недостатності, функціональної діагностики, кардіохірургії. Учасниками цих конференцій є слухачі кафедри, співробітники Інституту серця, а також інших лікувально-профілактичних установ м.Києва і регіонів України.

На базі кафедри та Інституту серця створена Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології і електрофізіології серця, видається науково-практичний журнал «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія».

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчально-методична робота кафедри включає післядипломну підготовку лікарів з функціональної діагностики на циклах спеціалізації та передатестаційних циклах.

Крім того, кафедра проводить низку циклів тематичного удосконалення лікарів, які переважно охоплюють методи функціональної діагностики серцево-судинних хвороб. Ці цикли адресовані лікарям функціональної діагностики, кардіологам, терапевтам, лікарям загальної практики – сімейним лікарям. Щороку підготовку на кафедрі проходять близько 250 слухачів.

Кафедра активно працює над виданням навчальної літератури (підручника, посібників, статей) з різних аспектів функціональної діагностики, постійно оновлює тести з функціональної діагностики.

Перелік найменувань циклів, які проводяться на кафедрі:
спеціалізація «Функціональна діагностика»
передатестаційний цикл «Функціональна діагностика»
цикл ТУ «Функціональна діагностика в кардіології»
цикл ТУ «Амбулаторне моніторування ЕКГ»
цикл ТУ «Клінічна електрокардіографія»
цикл ТУ «Клінічна електрофізіологія серця»
цикл ТУ «Черезстравохідна ехокардіографія»
цикл ТУ «Актуальні аспекти функціональної діагностики (для викладачів)»
цикл ТУ «Основи кардіостимуляції»
цикл ТУ «Ехокардіографія»
цикл ТУ «Основи електроенцефалографії»
цикл ТУ «Рентгенендоваскулярні методи діагностики та лікування хвороб серця і судин»

Запланований цикл:
очно-заочний цикл ТУ «Діагностика та лікування аритмій і порушень провідності серця»

На кафедрі навчаються клінічні ординатори за фахом «Кардіологія» з України, Грузії, Туреччини та Туркменістану.

Розклад бюджетних циклів на кафедрі функціональної діагностики у 2016 році  (детальніше)

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ

Консультативно-діагностична робота здійснюється співробітниками кафедри на клінічній базі в Інституті серця МОЗ України. Ведення хворих, діагностичні процедури та лікувальні втручання здійснюються викладачами, аспірантами та клінічними ординаторами кафедри. У клініко-діагностичному відділенні Інституту серця співробітники здійснюють консультативний прийом, виконують навантажувальні проби, трансторакальну і черезстравохідну ехокардіографію, добове моніторування ЕКГ і артеріального тиску, тощо. Викладачі кафедри виконують значну лікувальну роботу у відділенні лікування порушень серцевого ритму та інших відділеннях Інституту серця. Усі викладачі мають вищу або першу кваліфікаційну категорію за однією з спеціальностей: «Кардіологія», «Функціональна діагностика», «Хірургія серця та магістральних судин».

Член-кореспондент НАМН України, професор Тодуров Б.М. докладає значних зусиль для вдосконалення кардіохірургічної служби в Україні в якості Головного позаштатного спеціаліста з хірургії серця та магістральних судин ГУОЗ КМДА. Багаторазово здійснював благодійні місії в Єгипті, Іраку, Косово, Сербії, Азербайджані, Грузії.

Професор Жарінов О.Й. активно працює над вдосконаленням нормативної бази з функціональної діагностики в якості Головного позаштатного спеціаліста з функціональної діагностики МОЗ України (з 2012 року).

Професор Жарінов О.Й.

  • член робочих груп з аритмій серця, серцевої недостатності, комітету з освіти і акредитації Української асоціації кардіологів,
  • член спеціалізованих вчених рад Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска і НМАПО ім. П.Л. Шупика,
  • відповідальний секретар “Українського кардіологічного журналу” (з 1996 р.),
  • науковий редактор веб-ресурсу «Український кардіологічний портал» www.ukrcardio.org
  • заступник головного редактора журналу “Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія”

На кафедрі були захищені дисертації:

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – пошукач Децик О.Б. «Структурно-функціональний стан міокарда у пацієнтів з ізольованою систолічною гіпертензією літнього віку». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – аспірант Ікоркін М.Р. «Діагностичне і прогностичне значення черезстравохідної ехокардіографії у пацієнтів з персистуючою формою фібриляції передсердь неклапанного ґенезу». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – чл.-кор. НАН і НАМН України, проф. Бобров В.О.).

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – асистент Логвінов Я.М. «Оцінювання морфо-функціонального стану передсердь у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного ґенезу». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – пошукач Надорак О.П. «Предиктори виникнення та прогнозування перебігу післяопераційної фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, проф. Тодуров Б.М.)

На сьогодні на кафедрі виконуються дисертації:

На здобуття наукового ступеня доктора медичних наук – доцент Єпанчінцева О.А. «Прогнозування змін структурно-функціонального стану міокарда та якості життя пацієнтів з ішемічною хворобою серця після реваскуляризації міокарда». 14.01.11 – кардіологія (наукові консультанти – чл.-кор. НАМН України, проф. Тодуров Б.М., проф. Жарінов О.Й.).

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – асистент Васильєва Н.Ю. «Когнітивні порушення та стан цереброваскулярної реактивності у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом і додатковими факторами ризику». 14.01.02 – внутрішні хвороби (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – аспірант Залізна Ю.І. «Клінічні характеристики, перебіг та обґрунтування підходів до лікування вперше виявленої фібриляції передсердь». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – пошукач Борхаленко Ю.А. на тему: «Оцінка якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка до і після реваскуляризації міокарда». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, проф. Тодуров Б.М.).

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – пошукач Іванюк Н.Б. «Предиктори покращення систолічної функції лівого шлуночка та якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю після реваскуляризації міокарда». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – науковий співробітник Студнікова В.В. «Предиктори клінічного перебігу ішемічної хвороби серця із супутнім цукровим діабетом 2-го типу після хірургічної реваскуляризації міокарда». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, проф. Тодуров Б.М.).

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук –науковий співробітник Понич Н.В. «Оцінювання змін структурно-функціонального стану лівого шлуночка у пацієнтів з аортальним стенозом і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, проф. Тодуров Б.М.).

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – науковий співробітник Шклянка І.В. «Маркери запалення та ефективність статинів  у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця при виконанні хірургічної реваскуляризації міокарда». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).

Кафедра є клінічною базою міжнародних клінічних досліджень, зокрема таких як BEAUTIFUL, RELY, SHIFT, SIGNIFY, ENGAGE.

 


© КМЦС, 2008-2014. Центр Серця - діагностика (коронарографія) і лікування (стенокардія, гіпертонія, протезування клапана, стентування коронарних артерій, шунтування судин серця).

Создание сайта студия