Відділення патології міокарду та трансплантації органів і тканин
Ковтун
Завідувач відділенням
+380 (44) 291 61 77 
Гаврило Ігорович Ковтун 

Відділення патології міокарду та трансплантації органів і тканин людини є одним з важливих лікувально-діагностичних підрозділів Київської міської клінічної лікарні «Київський Міський Центр Серця».

Під патологією міокарда в широкому сенсі слова потрібно розуміти зміну біохімічної структури міокарда, яка супроводжує практично будь-яке захворювання серцевого м’яза – ішемічна хвороба серця, міокардит, набуті вади серця, кардіоміопатії, гіпертонічну хворобу т. д. Як окремий діагноз вона не виставляється, проте потрібно пам’ятати, що будь-яке страждання серцевого м’яза супроводжується порушенням нормального перебігу метаболічних процесів всього організму в цілому.

Відділення оснащене сучасним діагностичним обладнанням експерт-класу, що відповідає вимогам міжнародних стандартів.
Штат відділення укомплектований кваліфікованими фахівцями, що пройшли спеціалізацію та стажування з кардіохірургії в провідних клініках Європи. Хірурги, кардіологи відділення є постійними учасниками міжнародних професійних конгресів і конференцій, що дає змогу впроваджувати в практику новітні досягнення сучасної медицини, постійно удосконалюючи підхід до лікування пацієнтів.

Основні напрямки роботи відділення

Діагностика, медикаментозна терапія та хірургічне лікування пацієнтів з серцевою недостатністю обумовленої:

І. Кардіоміопатіями:

1. Первинними кардіоміопатіями:

a. Генетичними

- Гіпертрофічна КМП
- Аритмогенна КМП / дисплазія правого шлуночка
- Некомпактних лівий шлуночок («губчастий міокард»)
- Порушення провідної системи серця (синдром Ленегра)
- Глікогенози
- Порушення функції іонних каналів:
- Синдром подовженого інтервалу QT
- Синдром Бругада
- Синдром укороченого інтервалу QT

b. Набутими

- Кардіоміопатії як наслідок перенесеного міокардиту
- Кардіоміопатії, обумовлена раптовим емоційним стресом (КМП takotsubo).
- Перипортальна кардіоміопатія.
- Кардіоміопатії, індуковані тахікардією.

c. Змішаними

- Дилатаційна КМП.
- Первинна рестриктивна негіпертрофічна кардіоміопатія.

2. Вторинними кардіоміопатіями

II. Ішемічною хворобою серця

1. Стабільна стенокардія напруги
2. Вазоспастична стенокардія
3. Нестабільна стенокардія
- a. вперше виникла
- b. прогресуюча
- c. рання постінфарктна
4. Гострий інфаркт міокарда
5. Кардіосклероз
6. Аневризма серця
7. Тромбоутворення в порожнинах серця

III. Тромбоемболією легеневої артерії

1. Гострою
2. Хронічною, рецидивуючою

IV. Набутими вадами серця різної етіології, стадії, ступенем вираженості:

1. Моноклапанні (з ураженням одного клапана)
- a. Мітральна вада
- b. Аортальний вада
- c. Трикуспідальний вада

2. Комбіновані вади (з ураженням двох і більше клапанів)
- a. Мітрально-аортальна вада
- b. Аортально-мітральна вада
- c. Аортально-трикуспідальна вада
- d. Мітрально-трикуспідальна вада
- e. Аортально-мітрально-тристулкова вада

V. Набутими вадами серця в поєднанні з супутньою патологією:

1. Ішемічною хворобою серця
2. Облітеруючим захворюванням брахіоцефальних артерій
3. Аневризмою грудного відділу аорти

VI. Декомпенсованними захворюваннями серця, яким необхідна трансплантація серця.


© КМЦС, 2008-2014. Центр Серця - діагностика (коронарографія) і лікування (стенокардія, гіпертонія, протезування клапана, стентування коронарних артерій, шунтування судин серця).

Создание сайта студия