Contacts

Bratyslavska Street, 5A,

Кyiv, Ukraine,

02660

Tel. +380(44) 291-61-01

Fax +380(44) 291-61-02

E-mail: info@past-heart.heart.kiev.ua

web: http://past-heart.heart.kiev.ua

 


© KMTSS, 2008-2014. Center sericite - dіagnostika (koronarografіya) i lіkuvannya (stenokardіya, gіpertonіya, protezuvannya valve stentuvannya coronary arterіy, shuntuvannya sudin sericite).

Создание сайта студия